Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Garliczka 29 lipca 2023 roku

By 20 lipca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lipca 2023 przez AW

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka na dzień 29 lipca (sobota) o godzinie 18:00.
Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Radosna
Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania z dnia 30 listopada 2022 r.
5. Sprawy bieżące sołectwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

 

Sołtys sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content