Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice 11 czerwca 2022 roku

By 31 maja 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 maja 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 11 czerwca 2022 r. (sobota) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24 Grębynice.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawy bieżące sołectwa:
  – informacja o pracach na nowo zakupionej działce i placu zabaw
  – informacja na temat dróg gminnych w Sołectwie
  – informacja na temat kanalizacji
  – informacja na temat przebudowy drogi powiatowej 2133K Januszowice, Korzkiew, Grębynice.
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie zebrania

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content