Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Grębynice 18 listopada 2017 r.

By 6 listopada 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 listopada 2017 przez admin

Sołtys sołectwa Grębynice zwołuje zebranie wiejskie w dniu 18 listopada 2017 r (sobota) o godz. 18.00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym, ul. Orlich  Gniazd 24  Grębynice.

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie: – Przyjęcie budżetu sołectwa Grębynice na rok 2018
6. Sprawy bieżące sołectwa
7. Sprawozdanie sołtysa z beżącej działalności sołectwa.
8. Informacja na temat kanalizacji.
9. Informacja na temat chodnika przy drodze powiatowej.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, sołtys zwoła zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content