Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Januszowice 28 września 2023 roku

By 19 września 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 września 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa  zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Januszowice na dzień 28 września 2023 roku (czwartek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Młyńska.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 12 czerwca 2023 roku.
  5. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2024.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Januszowice
(-) Marta Sadzik

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content