Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew 21 maja 2023 roku

By 11 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 maja 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 ,w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew na dzień 21 maja 2023 roku (niedziela) o godzinie 17:30. Zebranie odbędzie się w Sołtysówce przy ul. Podzamcze 13 w Korzkwi (przy budynku starej szkoły).

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 28 grudnia 2022 roku.
  5. Podjecie uchwały budżetowej za rok 2023.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Janusz Macała-Wrześniowski

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content