Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Korzkiew 24 września 2023 roku

By 14 września 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 września 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew na dzień 24 września 2023 roku (niedziela) o godzinie 17:00.
Zebranie odbędzie się w Sołtysówce przy ulicy Podzamcze 13 w Korzkwi (przy budynku starej szkoły).

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku porad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z 21 maja 2023 roku.
  5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 17:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania jest dostępny nas stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Janusz Macała-Wrześniowski

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content