Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew 28 kwietnia 2017 roku

By 20 kwietnia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2017 przez admin

Sołtys Sołectwa Korzkiew zwołuje Zebranie Wiejskie sołectwa Korzkiew w dniu 28 kwietnia 2017 r (piątek) o godzinie 17.00 Zebranie odbędzie się w Budynku Zespołu Szkół w Korzkwi  Korzkiew 18. 

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania wiejskiego.
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego w 2016 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie nazewnictwa ulic w sołectwie Korzkiew
8. Sprawy bieżące sołectwa.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje się zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 17.15  Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Janusz Macała – Wrześniowski

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content