Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew 5 lipca 2019 roku

By 1 lipca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku z §24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew w dniu 5.07.2019 r. o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Korzkwi przy ul. Podzamcze 11.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

                                                                                 Sołtys Sołectwa Korzkiew
                                                                                    (-) Angelica Kulesza

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content