Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Osiedle Łokietka 21 czerwca 2023 roku

By 14 czerwca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2023 przez DC

Na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję:

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA
termin zebrania: środa 21.06.2023 r. o godz. 18:45
miejsce zebrania: budynek sołectwa w Zielonkach przy ul. Lawendowej 32

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie: środa 21.06.2023 r. o godz. 19:00 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1.  otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał,
  3. wybór protokolanta zebrania,
  4. ustalenie porządku obrad,
  5. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, które odbyło się 15.11.2022 r.,
  6. sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie pomiędzy zebraniami,
  7. sprawy bieżące, uchwały, komunikaty, zapytania, wolne głosy,
  8. zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania: około 2 godz.

Z protokołem z poprzedniego zebrania można zapoznać się poprzez stronę gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka NASZA GMINA/SOŁECTWA/PROTOKOŁY ZEBRAŃ WIEJSKICH.

Zgodnie z § 8 pkt. 1 statutu sołectwa „Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki.”

Sołtys sołectwa Osiedle Łokietka
(-) Krzysztof Olawski

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content