Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Osiedle Łokietka 21 czerwca 2023 roku

By 14 czerwca 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2023 przez DC

Na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję:

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA
termin zebrania: środa 21.06.2023 r. o godz. 18:45
miejsce zebrania: budynek sołectwa w Zielonkach przy ul. Lawendowej 32

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie: środa 21.06.2023 r. o godz. 19:00 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1.  otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał,
  3. wybór protokolanta zebrania,
  4. ustalenie porządku obrad,
  5. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, które odbyło się 15.11.2022 r.,
  6. sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie pomiędzy zebraniami,
  7. sprawy bieżące, uchwały, komunikaty, zapytania, wolne głosy,
  8. zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania: około 2 godz.

Z protokołem z poprzedniego zebrania można zapoznać się poprzez stronę gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka NASZA GMINA/SOŁECTWA/PROTOKOŁY ZEBRAŃ WIEJSKICH.

Zgodnie z § 8 pkt. 1 statutu sołectwa „Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki.”

Sołtys sołectwa Osiedle Łokietka
(-) Krzysztof Olawski

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content