Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka 5 kwietnia 2022 roku

By 29 marca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 marca 2022 przez AO

Na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję: Zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka.

Termin zebrania: wtorek 5.04.2022 r. o godz. 19:00
Miejsce zebrania: budynek sołectwa przy ul. Lawendowej 32 w Zielonkach.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie: wtorek 5.04.2022 r. o godz. 19:15 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał,
  3. wybór protokolanta zebrania,
  4. ustalenie porządku obrad,
  5. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, które odbyło się 7.12.2021 r.,
  6. podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu mienia komunalnego,
  7. sprawy bieżące, komunikaty, zapytania, wolne głosy,
  8. zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania: około 2,5 godz.
Z protokołem z poprzedniego zebrania można zapoznać się poprzez stronę gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka NASZA GMINA/SOŁECTWA/PROTOKOŁY ZEBRAŃ WIEJSKICH.
Zgodnie z § 8 pkt. 1 statutu sołectwa „Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki.”
W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) rekomenduje się podczas zebrania stosowanie maseczek zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcję rąk po wejściu do budynku.

 

Sołtys sołectwa Osiedle Łokietka
(-) Krzysztof Olawski

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content