Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka w dniu 3 sierpnia 2021 roku

By 26 lipca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 lipca 2021 przez admin

Uprzejmie informuję, że na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję:
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA
termin zebrania: wtorek 3.08.2021 r. o godz. 18:45.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie: wtorek 3.08.2021 r. o godz. 19:00 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.
Miejsce zebrania: Sala konferencyjna urzędu gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116.
Proponowany porządek obrad:

    1. Otwarcie obrad;
    2. Wybór protokolanta zebrania;
    3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał;
    4. Ustalenie porządku obrad;
    5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
    6. Uchwały, sprawy bieżące;
    7. Komunikaty, wolne głosy, zapytania;
    8. Zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania: do 2 godz.
Uprzejmie proszę mieszkańców sołectwa o niezawodny udział. Przypominam, że zgodnie z §27 statutu sołectwa, uchwały mogą być podjęte jeżeli w zebraniu uczestniczy minimum 35 osób mieszkańców sołectwa (zebranie w pierwszym terminie), a 20 osób gdy zebranie odbywa się w drugim terminie.
Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się poprzez stronę gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka NASZA GMINA/SOŁECTWA/PROTOKOŁY ZEBRAŃ WIEJSKICH (link do Biuletynu Informacji Publicznej).
Zielonki, dnia 26.07.2021 r.


(-) Krzysztof Olawski

Sołtys Sołectwa Osiedle Łokietka


Dodatkowa informacja urzędu gminy:

Zgodnie z wytycznymi odnośnie użytkowania sali konferencyjnej w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) każdy przed wejściem zobowiązany jest bezwzględnie do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej osłaniającej usta i nos. Podczas zebrania może przebywać jednocześnie do 50 osób Do limitu nie wlicza się osób posiadających udokumentowane szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content