Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Owczary 28 października

By 18 października 2016No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 18 października 2016 przez admin

Sołtys Sołectwa Owczary zaprasza mieszkańców Owczar na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. tj. piątek o godz. 18:00 w Budynku wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie.
Drugi termin zebranua 28.10.2016 r. godz. 18:10. Data, miejsce oraz proponiwany porządek obrad bez zmian.

Na zebranie został zaproszony Wójt Gminy Zielonki p. Bogusław Król
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
– planu rzeczowa-finansowego Sołectwa Owczary na 2017 r.
7. Sprawy bieżące sołectwa.
8. Dyskusja, wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Proszę o niezawodne przybycie.
                                                                                                                 Sołtys Sołectwa Owczary
                                                                                                                    (-) Ryszard Krawczyk

 

Close Menu
 
2 grudnia 2023
Skip to content