Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Owczary w dniu 23 lipca 2021 roku

By 14 lipca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 lipca 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Owczary zaprasza na zebranie wiejskie Sołectwa Owczary, które odbędzie się 23.07.2021 r. (piątek) godz. 18:45 w Budynku Wielofunkcyjnym w Owczarach ul. Długa 27.
Porządek spotkania:

    1. Otwarcie zebrania.
    2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
    3. Zatwierdzenie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania z 15.11.2019 r.
    5. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2020 r.
    6. Sprawy bieżące sołectwa.
    7. Wybór seniora 60+ do Gminy Zielonki.
    8. Wolne wnioski.
    9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:00. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Owczary
(-) Iwona Siesiowicz 

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content