Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Pękowice 23 listopada 2023 roku

By 6 listopada 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie Wiejskie Sołectwa Pękowice na dzień 23 listopada 2023 roku (czwartek) o godzinie 17:15. Zebranie odbędzie się w budynku sołeckim w Pękowicach, ul. Na Błonie 2.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały dotyczącej planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa Pękowice na rok 2024.
  6. Sprawy bieżące sołectwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 17:30. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 minut przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

 

Sołtys Sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski

 

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content