Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice w dniu 4 lipca 2021 roku

By 24 czerwca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 czerwca 2021 przez admin

Sołtys Sołectwa Pękowice na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z §24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice na dzień 4.07.2021 r. o godzinie 16:00. Zebranie odbędzie się w altanie na Błoniach Pękowickich.
Porządek spotkania:

    1. Otwarcie zebrania.
    2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
    3. Zatwierdzenie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
    5. Sprawy bieżące sołectwa.
    6. Wolne wnioski.
    7. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 16.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content