Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice 10 marca 2024 roku

By 28 lutego 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 10 marca 2024 roku (niedziela) o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  6. Omówienie budżetu sołectwa na 2024 rok.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
  9. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności z zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content