Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 23 września 2018 roku

By 10 września 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 10 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 23 września 2018 roku (niedziela) o godzinie 17:30 w Budynku wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa na 2019 rok.
7. Sprawy bieżące: m.in. informacja o wyborach samorządowych 2018.
8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
6 grudnia 2023
Skip to content