Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 23 września 2018 roku

By 10 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 23 września 2018 roku (niedziela) o godzinie 17:30 w Budynku wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa na 2019 rok.
7. Sprawy bieżące: m.in. informacja o wyborach samorządowych 2018.
8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content