Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice 26 listopada 2023 roku

By 14 listopada 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Przybysławice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 26 listopada 2023 roku (niedziela) o godzinie 18.00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul Krakowska 39.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  6. Omówienie stanu realizacji budżetu sołectwa za 2023 rok.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2024 rok.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
  10. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content