Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Trojanowice 17 marca 2024 roku

By 6 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice w dniu 17 marca 2024 roku (niedziela) o godzinie 16:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Trojanowicach, Trojanowice, ul. Krakowska 120 (parter budynku).

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenie braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 16:10. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.

Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl zakładka Nasza Gmina – Sołectwa – Protokoły z zebrań wiejskich.

Sołtys Sołectwa Trojanowice

(-) Krzysztof Gaweł

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content