Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Trojanowice w dniu 12 maja 2019 roku

By 2 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 maja 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust.6, w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Trojanowice w dniu 12 maja 2019 r. (niedziela) o godzinie 16:00.

Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Trojanowicach, Trojanowice ul. Krakowska 120 (górna sala budynku).

W przypadku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie. Drugi termin zebrania 12 maja 2019 r. o godz. 16:10.

Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. Sprawy bieżące sołectwa (nowe stawki za odpady komunalne, planowane inwestycje na terenie sołectwa).

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie zebrania.

Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Zielonki, zakładka – Protokoły z zebrań wiejskich.

 

Sołtys Sołectwa Trojanowice
(-) Krzysztof Gaweł

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content