Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Węgrzce 11 maja 2023 roku

By 28 kwietnia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 kwietnia 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Węgrzce w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim/Dom Weselny Vangelis przy OSP przy ul. A3 nr 1.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 755/1 położonej w obrębi Węgrzce.
 6. Przyjęcie nowego cennika wynajmu pomieszczeń budynku sołeckiego Starej Kuźni w Węgrzcach.
 7. Sprawy bieżące sołectwa:
  – Poprawa bezpieczeństwa na ul. C1 – prezentacja projektu organizacji ruchu
 8. Informacje gości:
  – Pan Wójt Bogusław Król – informacja o zmianach w transporcie publicznym
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

Sołtys Sołectwa Węgrzce
(-) Magdalena Listoś

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content