Skip to main content
search
Aktualności

Zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce 22 kwietnia 2022 roku

By 15 kwietnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 kwietnia 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 19.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim/Dom Weselny Vangelis przy OSP/przy ul. A3 nr 1.
Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. A10
  6. Podjęcie uchwały o przejęciu w utrzymanie zieleńca na rondzie Wyspiańskiego.
  7. Zaopiniowanie treści regulaminu korzystania z boiska sportowego przy ul. C22.
  8. Sprawy bieżące sołectwa.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl

 

Sołtys Sołectwa Węgrzce

(-) Magdalena Listoś

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content