Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce 9 listopada 2023 roku

By 31 października 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 października 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 9 listopada 2023 roku (czwartek) o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim Dom Weselny Vangelis przy OSP przy ul. A3 nr 1.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wartości sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 755/1 przy ul. C1.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej długoterminowego najmu nieruchomości nr 259/8 przy ul. C3.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa Węgrzce na rok 2024.
 8. Sprawy bieżące sołectwa:
  – zaopiniowanie lokalizacji punktu sprzedaży bezpośredniej „od rolników” przy ul. C3 na działce nr 259/9,
  – dyskusja na temat infrastruktury dla rowerów oraz UTO – Urządzeń Transportu Osobowego.
 9. Informacje gości:
  Radny Jarosław Raźny – informacja o sprawach bieżących powiatowych
  Wójt Bogusław Król – informacja o zmianach w transporcie publicznym i inne bieżące
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 18:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 minut przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

 

Sołtys Sołectwa Węgrzce
(-) Magdalena Listoś

 

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content