Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska 17 listopada 2023 roku

By 10 listopada 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 17.11.2023 r. (piątek) o godzinie 18.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej ul. św. Floriana 19.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzednich zebrań z dnia 09.09.2023 i 16.12.2022.
  5. Przyjęcie Planu Rzeczowo – Finansowego sołectwa na rok 2024.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Protokoły z poprzednich zebrań znajdują się na stronie Urzędu Gminy Zielonki i będą do wglądu w miejscu zebrania na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.15, data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska
(-) Artur Kwiecień

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content