Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki 26 października 2019 roku

By 17 października 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 października 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 26.10.2019 (sobota) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Budynku CIS, Zielonki ul. Galicyjska 17A.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały:
Uchwała budżetowa na 2020 r.
Uchwała nadania nazw dla ulic w sołectwie.
6. Wydanie opinii w sprawie:
Komisariatu w gminie Zielonki
Wyburzenia mostków przy ul. Bankowej
7. Informacja o pracach w sołectwie
8. Informacja Wójta Gminy o inwestycjach w sołectwie w 2019 roku
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godz. 18:15. Data i miejsce zebrania bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Zielonki
(-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content