Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki 26 października 2019 roku

By 17 października 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 17 października 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 26.10.2019 (sobota) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Budynku CIS, Zielonki ul. Galicyjska 17A.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały:
Uchwała budżetowa na 2020 r.
Uchwała nadania nazw dla ulic w sołectwie.
6. Wydanie opinii w sprawie:
Komisariatu w gminie Zielonki
Wyburzenia mostków przy ul. Bankowej
7. Informacja o pracach w sołectwie
8. Informacja Wójta Gminy o inwestycjach w sołectwie w 2019 roku
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godz. 18:15. Data i miejsce zebrania bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Zielonki
(-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
3 października 2023
Skip to content