Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 18 maja 2019 roku

By 8 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust.2 oraz §27 ust.6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki w dniu 18 maja 2019 r. (sobota) o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w Budynku CIS Zielonki ul. Galicyjska 17A.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał

3. Zatwierdzenie porządku zebrania

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

5. Podjęcie uchwały: Uchwały nazwy ulicy w sołectwie

6. Informacje o pracach w sołectwie

7. Informacja Wójta Gminy o inwestycjach w sołectwie w 2018 roku

8. Wnioski i zapytania

9. Zamknięcie zebrania

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję drugi termin zebrania na godzinę 18.45. Data i miejsce zebrania bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Zielonki
(-) Władysław Orzechowski

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content