Skip to main content
search
Gops

Asystent rodziny

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach od połowy 2012 roku działa Asystent rodziny. Podstawą pracy asystenta rodziny jest obowiązująca od stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Owa ustawa jasno precyzuje obowiązki i uprawnienia asystenta rodziny, który ma służyć pomocą rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci. Asystent rodziny w ramach swojej pracy ma pełnić funkcję nauczyciela, doradcy oraz wspierać i motywować rodziny do zmiany swojego życia. Asystent ma za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Jego zadaniem jest również nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny pracuje nie może przekroczyć 20.

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content