Skip to main content
search
Aktualności

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024

By 9 sierpnia 202330 sierpnia, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2023 przez AO

W związku z uruchomionym dodatkowym transportem publicznym tj. komunikacją gminną oraz funkcjonującą komunikacją aglomeracyjną (MPK) uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz do szkół ww. komunikacjami publicznymi.

Informujemy, że od roku szkolnego 2023/2024 nie będzie realizowany bezpłatny, zbiorowy dowóz uczniów do szkół (autobus wraz z opiekunem) do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, jak miało to miejsce do końca roku szkolnego 2022/2023.

Zgodnie z ustawowymi przepisami tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zapewnienie dowozu dzieci do szkół jest obowiązkiem gminy. Gmina ma możliwość zapewnienia dowozu dzieci i młodzieży do szkół w ramach różnych form organizacji transportu. Dowóz ten może być realizowany z wykorzystaniem transportu publicznego jakim jest funkcjonująca w gminie komunikacja gminna oraz aglomeracyjna.

Rodzicom dowożącym do szkoły/przedszkola dzieci do 7 roku życia, których droga z domu do szkoły/przedszkola przekracza 3 km, zgodnie z przepisami ww. ustawy należy się zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Informacje i wnioski o ww. zwrot znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.

Aktualne informacje na temat komunikacji aglomeracyjnej znaleźć można na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Rozkłady linii gminnych wewnętrznych dostępne są na stronie internetowej Gminy Zielonki.

Dodatkowych informacji o liniach wewnętrznych udziela Referat Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 285-08-50 wew. 114.

 

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content