Skip to main content
search
Aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie

By 14 lutego 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 lutego 2024 przez M P

Trwają przygotowania (ogłoszono przetarg) do realizacji operacji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej i Wspólnej w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach, obejmującej rozbudowę jezdni wraz z budową chodnika; budowę, przebudowę i rozbudowę odwodnienia i sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę zjazdów w gminie Zielonki. Zakres obejmuje odcinek ul. Długiej od km 1+327do km 1+462 oraz ul. Wspólnej od km 0+003 do km 0+690”. Łączna długość dróg objętych operacją wynosi 860m.

W wyniku realizacji w/w operacji zaplanowano osiągnięcie celu tj. „poprawy stanu infrastruktury transportowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodnika, wykonania kompleksowego odwodnienia”.

W ramach podpisanej na przedmiotową operację umowy w dniu 14.07.2023 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego udzielona została pomoc w wysokości 5 mln złotych z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta tj. Gminę Zielonki. Całkowity koszt operacji oszacowany został na blisko 10 mln złotych. Operacja realizowana jest zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operację typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content