Skip to main content
search
Aktualności

Informacja gminy Zielonki w sprawie zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej

By 11 stycznia 202428 marca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2024 przez Marek Skiba

Prowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej wykonywanej przez MPK są przede wszystkim konsekwencją zmiany polityki transportowej, realizowanej w całej aglomeracji krakowskiej. Oddanie do użytku P&R Górka Narodowa w zamierzeniach miasta Krakowa ma zmienić nawyki komunikacyjne mieszkańców i docelowo usprawnić funkcjonowanie komunikacji aglomeracyjnej. Powstawanie nowych punktów przesiadkowych na obrzeżach miasta ma ograniczać indywidualny transport samochodowy na rzecz komunikacji publicznej i wykorzystania rowerów.
Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji to proces trudny i czasochłonny. Konieczność stałego monitorowania i usprawniania modelu transportowego wymaga współpracy w zakresie uzgadniania nie tylko rozkładów jazdy ale również uwzględnienia w tym zakresie możliwości samego MPK (nowe autobusy i kierowcy).
Gmina Zielonki posiadając rozbudowany schemat linii aglomeracyjnych, została szczególnie dotknięta wprowadzanymi zmianami. Staraliśmy się przygotować jak najlepiej do tych zmian. Byliśmy prekursorami w zakresie uruchomienia pierwszych agloekspresów nr 337 i 307, których idea obecnie jest z powodzeniem wdrażana w całej aglomeracji krakowskiej. Wprowadziliśmy na terenie gminy komunikacyjne linie wewnętrzne (W1, W2, W3, W4, W5, W6), które stają się uzupełnieniem funkcjonującego transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dowozu dzieci do szkół podstawowych. Wprowadzane zmiany są niezwykle trudne do prognozowania w warunkach powstawania nowej infrastruktury drogowej, która diametralnie zmienia oblicze na styku Krakowa i gminy Zielonki. Jednocześnie stale zwiększająca się liczba mieszkańców w gminie oraz zmiany w preferencjach wymuszają podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji siatki połączeń komunikacyjnej.
Wspólnie z miastem Krakowem mamy świadomość, że najbliższe miesiące to czas dostosowywania wprowadzanych zmian i stałego monitorowania. Jak Państwo widzicie, skala zainteresowania i popularności nowego rozwiązania komunikacyjnego P&R Górka Narodowa przerosła wstępne założenia. Wymaga to dostosowania funkcjonujących linii, by sprawniej i szybciej obsłużyć P&R Górka Narodowa. Sytuacja pokazuje również jak ważne i oczekiwane są tego typu inwestycje na północy Krakowa.
Gmina stale monitoruje zgłoszenia od mieszkańców, sołtysów, radnych, które są przekazywane do Miasta Krakowa i na bieżąco podejmujemy rozmowy z organizatorem transportu na terenie aglomeracji w zakresie poprawy komfortu korzystania z transportu publicznego na liniach aglomeracyjnych.

 

Aktualizacja 28.04.2024r. : aktualne rozkłady jazdy są dostępne tutaj.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content