Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2024”

By 28 marca 202419 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 czerwca 2024 przez AO

Zielonki, dnia 28 marca 2024 r.

 

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki), gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu wynoszą 30 000,00 zł.
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w następujących terminach:

 • I nabór do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 • II nabór do dnia 30 maja 2024 r.

Jeśli środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego Konkursu, zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym naborze, Wójt Gminy Zielonki zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w drugim naborze.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2024 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.
Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 59/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2024”

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 59/2024 z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2024” (pdf. 71,3 KB)
 2. Regulamin Konkursu (pdf. 175 KB)
 3. Uchwała nr LVI/93/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
 4. Zarządzenie Nr 112/2024 Wójta Gminy Zielonki z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2024” (pdf. 59,8 KB).

 

Oferty można składać:

 • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
 • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:
  Urząd Gminy Zielonki
  ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
 • na pocztę elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany
 • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres: /UG_Zielonki/SkrytkaESP – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany
  z dopiskiem: KONKURS pn. „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH – EDYCJA 2024”

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).
Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w ramach niniejszego Konkursu (w całym okresie naboru ofert).
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki:
Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 212 lub 107, e-mail: ngo@zielonki.pl

Dokumenty do pobrania dla osób zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu:

 1. Wzór oferty (doc. 99 KB)
 2. Oświadczenie o nieubieganiu się o inne dotacje z budżetu Gminy Zielonki (doc. 7,37 KB)
 3. Wzór umowy (doc. 21,9 KB)
 4. Oświadczenie o zgodności danych oferenta (doc. 6,38 KB)
 5. Wzór sprawozdania (doc. 21,5 KB)

 

Z poważaniem
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content