Skip to main content
search
Aktualności - organizacje pozarządoweJak załatwić sprawę

Referat Dróg i Komunikacji

By 2 sierpnia 201317 listopada, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 17 listopada 2022 przez M P

Lokalizacja: II budynek Urzędu Gminy, parter, pokój 112 – 115, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 112, 113, 114, 115, 117, 305, 404             

I. Pracownicy Referatu Dróg i Komunikacji

Kierownik: mgr inż. Piotr Zięcina – (nadzór na sprawami związanymi z drogami będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki oraz inicjatywami samorządowymi) – II budynek, parter, pokój nr 115, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 115

Inspektor mgr inż. Jarosław Smok  – (utrzymanie, oznakowanie i odwodnienie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 113

Inspektor mgr inż. Agata Szczepanowska – Górska – (oświetlenie uliczne, lokalny transport publiczny, Północna Obwodnica Krakowa) – II budynek, parter, pokój nr 114, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 114

Inspektor mgr inż. Roman Majewski – (inicjatywy samorządowe na drodze wojewódzkiej w tym Zachodnia Obwodnica Zielonek, budowa dróg budowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, pokój nr 112, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 112

Inspektor mgr inż Paweł Pabisek – (uzgodnienia w zakresie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 113

Inspektor mgr inż. Tomasz Jaje – (projekty i budowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 114, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 305

Inspektor mgr inż. Milena Owca – (inicjatywy samorządowe w zakresie dróg powiatowych, regulacja stanu prawnego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) II budynek, pokój 112, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 117

Specjalista mgr inż. Marcin Pabisek – (licencje Taxi, zajęcie pasa drogowego) – ul. Krakowskie Przedmieście 87, II p. pok. 2, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 404

II. Realizowane zadania

II-1. Indywidualne inwestycje niedrogowe wymagające uzgodnienia z zarządcą drogi

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego  (pdf. 93 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 65 KB)
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych na czasowe zajęcie pasa drogowego (pdf.101.KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 86 KB) 
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych na wykonanie zjazdu z dróg gminnych  (pdf.90 KB) do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 76 KB)
 4. Wydawanie postanowień w sprawie uzgodnienia linii ogrodzenia wzdłuż dróg gminnych (pdf.90 KB) do pobrania przy pokoju 113 – karta usługa (pdf. 72 KB)
 5. Wydawanie oświadczeń o dostępie komunikacyjnym działki do drogi gminnej publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu (pdf.95 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 74 KB)
 6.  Wydawanie zezwoleń na umieszczanie nośników reklamowych w pasie drogowym (pdf. 93 KB) do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 73 KB )
 7. Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej (pdf. 93 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 73 KB)
 8. Opiniowanie możliwości włączenia projektowanej zabudowy w system dróg gminnych publicznych.
 9. Wydawanie opinii – drogi gminne oraz zezwoleń – drogi wewnętrzne na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.
  (Ważne! Zezwolenia na drogi gminne wydaje Starosta Krakowski – adres Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły, 106 32-086 – do wniosku należy dołączyć opinię Gminy Zielonki).
 10. Wydawanie licencji taxi
  Wniosek o wydanie identyfikatora dla kierowcy TAXI (pdf. 86 KB )

  Wniosek o udzielenie/zmianę  licencji nr …… na wykonywanie transportu drogowego  w zakresie przewozu osób taksówką (drukować dwustronnie) (pdf.98 KB )

  Wniosek  o wydanie wypisów z licencji (drukować dwustronnie) (pdf. 94 KB)

  Załączniki do wniosków (pdf. 68 KB)

  Wniosek o wygaszenie licencji TAXI (pdf. 80 KB)

  CENNIK (pdf. 56 KB)

  Uchwała Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek, ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi, dodatkowego oznaczenia taksówek (zewnętrznego wewnętrznego) oraz w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Zielonki

  Procedura określająca sprawowanie kontroli przewoźników drogowych, którym Wójt Gminy Zielonki udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf. 71 KB).

  Licencje TAXI udzielone przed 1 stycznia 2020 r. należy dostosować do nowych  licencji wydawanych wraz z wypisami do 31 grudnia 2022 r.  Wymóg ten zawarty jest w Ustawie o Transporcie Drogowym z 6 września 2001r  (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 919) a także w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).
  Wymiana starych licencji na nowe odbywać się będzie na wniosek przedsiębiorcy.

II-2. Inwestycje drogowe i utrzymanie dróg

 1. Obsługa indywidualnych wniosków o zmianę, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego na drogach gminnych bądź wewnętrznych.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetleń ulicznych.
 3. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
 4. Informacja o utrudnieniach w związku z budową i remontem dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń ubytków w drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 6. Obsługa indywidualnych wniosków o przycięcie lub wycinkę drzew w pasach dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 7. Obsługa indywidualnych wniosków o budowę, przebudowę lub remont dróg (odwodnień) będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.

 

 

Close Menu
 
6 grudnia 2022
Skip to content